اعلام حریق بیم دتکتور

اکتبر 14, 2017
اعلام-حریق-نمایندگی-اعلام-حریق4

اعلام حریق بیم دتکتور

اعلام حریق بیم دتکتور آشکارسازهای دود سیگنال عبارتند از نوع آشکارسازهای فوتوالکتریک نوع خطی شامل یک منبع نور جداگانه و گیرنده حساس به نور. این دستگاه […]