نمایندگی اعلام حریق

اکتبر 30, 2017
اعلام-حریق-تشخیص-شعله

اعلام حریق تشخیص شعله

اعلام حریق تشخیص شعله آشکارسازهای شعله برای تشخیص عنصر تابش نور از آتش استفاده می شود. آشکارسازهای معمولی این نوع، طول موج IR یا UV یا […]
اکتبر 17, 2017
اعلام-حریق-نمایندگی-اعلام-حریق5

اعلام حریق دتکتورهای حرارتی

اعلام حریق دتکتورهای حرارتی اعلام حریق دتکتورهای حرارتی: آشکارسازهای حرارتی دما ثابت: دما ثابت آشکارسازهای حرارتی می تواند به: محدودیت دمای ثابت نرخ سریع تغییر دمای […]
اکتبر 14, 2017
اعلام-حریق-نمایندگی-اعلام-حریق4

اعلام حریق بیم دتکتور

اعلام حریق بیم دتکتور آشکارسازهای دود سیگنال عبارتند از نوع آشکارسازهای فوتوالکتریک نوع خطی شامل یک منبع نور جداگانه و گیرنده حساس به نور. این دستگاه […]
اکتبر 14, 2017
اعلام-حریق-نمایندگی-اعلام-حریق3

اعلام حریق دتکتور دودی فوتوالکتریک

اعلام حریق دتکتور دودی فوتوالکتریک فتوالکتریک یک آشکارساز دود عکاسی رایج ترین دود آشکارساز امروز است. این دود را با استفاده از اصل نوردهی نور یا پراکندگی […]